FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मौज्दात सूचीमा दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/28/2020 - 16:28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना : Juice Fermentation & Sanitary Pad- Naya Patrika National Daily

७६/७७ 06/30/2020 - 08:05

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sanitary Pad for School Girls: NayaPatrika National Daily

७६/७७ 06/08/2020 - 13:03

Invitation for Bids for Procurement of juice fermentation & Storage Tanks: NayaPatrika National Daily

७६/७७ 05/28/2020 - 14:47 PDF icon Invitation for Bids for Procurement of juice fermentation & Storage Tanks 02-15 Soft img.pdf

विभिन्न भाडाकुडाहरुको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/22/2020 - 11:21

दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कम्बल खरिद सम्बन्धी)

७६/७७ 05/22/2020 - 11:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी)

७६/७७ 05/15/2020 - 14:11

बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी मिति संशोधन गरिएको सूचना

७६/७७ 04/24/2020 - 13:20

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना

७६/७७ 04/22/2020 - 15:49

खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न आपुर्तिको लागी प्रस्तावदाता छनौट गरिएको सूचना

७६/७७ 04/08/2020 - 14:37

Pages