FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरसभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१४ औं नगर सभाका निर्णयहरु ।

८०/८१ 12/29/2023 - 14:15 PDF icon 14.pdf

१३ औं नगर सभाका निर्णयहरु ।

७९-८० 12/29/2023 - 14:14 PDF icon 13.pdf

१२ औं नगर सभाका निर्णयहरु ।

७९-८० 01/13/2023 - 13:45 PDF icon १२औ नगर सभा.pdf

१० औँ नगरसभाका बैठकका निर्णयहरु (२०७८-०३-१० र ३-२९/३० गते)

७९-८० 07/19/2021 - 13:09 PDF icon १० औँ नगरसभाको १-२-३ बैठक.pdf, PDF icon १० औँ नगरसभाको चौथो बैठक .pdf

मिति २०७६-०३-२२ र १३ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 07/11/2019 - 13:19 PDF icon मिति २०७६-०३-२२ र १३ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय ११ .pdf

मिति २०७६-०३-१० र ११ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 07/10/2019 - 17:30 PDF icon मिति २०७६-०३-१० र ११ गतेका नगरसभाको बैठक तथा निर्णय .pdf

आठविसकोट नगरपालिकाको नगर सभाको ६ औँ अधिवेशन बैठक तथा निर्णय

७५/७६ 04/15/2019 - 20:12 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको नगर सभाको ६ औँ अधिवेशन बैठक तथा निर्णय.pdf

मध्यमकालिन खर्च संरचना

७५/७६ 12/09/2018 - 13:21 PDF icon MTEF Final Version of Municipality.pdf

५ औँ नगर सभा एवं दोस्रो बजेट अधिवेशन बैठक तथा निर्णय

७४/७५ 07/03/2018 - 13:06 PDF icon ५ औँ नगर सभा एवं दोस्रो बजेट अधिवेशन बैठक तथा निर्णय.pdf

नगर सभाका बैठक तथा निर्णय २०७४ -०७५ पौस सम्म

७४/७५ 01/21/2018 - 17:41 PDF icon नगर सभाका बैठक तथा निर्णय २०७४ -०७५ पौस सम्म.pdf