FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

६५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय: २०७८-०८-१४ गते

७८/७९ 12/05/2021 - 11:50 PDF icon ६५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

६४ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय (२०७८-०५-२४ गते)

७८/७९ 09/15/2021 - 13:33 PDF icon ६४ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

६३ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय (२०७८-०५-०६ गते)

७९-८० 08/24/2021 - 13:18 PDF icon ६३ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

६२ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय (२०७८-०३-२९ गते)

७७/७८ 07/19/2021 - 13:36 PDF icon ६२ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

६१ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय

७७/७८ 07/02/2021 - 12:03 PDF icon ६१ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

६० औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय (2078-०२-३० गते)

७७/७८ 06/18/2021 - 10:39 PDF icon ६० औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

मिति २०७७।१२।१२ गते बसेको ५९ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।

७७/७८ 03/26/2021 - 14:33 PDF icon मिति २०७७।१२।१२ गते बसेको ५९ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु ।.pdf

५८ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 02/23/2021 - 12:55 PDF icon ५८ औँ नगर कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

५७ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 02/15/2021 - 14:20 PDF icon ५७ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

५६ औं नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 02/01/2021 - 13:06 PDF icon ५६ औँ नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु.pdf

Pages