FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

७८ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु।

७९-८० 04/20/2023 - 11:37 PDF icon 78 औ कर्यापलिका.pdf

७७ औं कार्यपालिका बैठक

७९-८० 02/26/2023 - 13:53 PDF icon 77.pdf

७६ औं नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरु।

७९-८० 01/14/2023 - 13:48 PDF icon 1.pdf

७५ ‍औँ नगर कार्यपालिकाकाे निर्णयहरु ।

७९-८० 12/29/2022 - 13:03 PDF icon ilovepdf_merged (1).pdf

पहिलो नगर कार्यपालकिा बैठक (२०७९-०२-१३) का निर्णयहरु

७८/७९ 06/02/2022 - 17:21 PDF icon पहिलो नगर कार्यपालकिा बैठक (२०७९-०२-१३) का निर्णयहरु_20220602_0001.pdf

६६ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयः२०७८/०९/२७

७८/७९ 01/18/2022 - 14:43 PDF icon 66_20220118_0002.pdf

६५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय: २०७८-०८-१४ गते

७८/७९ 12/05/2021 - 11:50 PDF icon ६५ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

६४ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय (२०७८-०५-२४ गते)

७८/७९ 09/15/2021 - 13:33 PDF icon ६४ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

६३ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय (२०७८-०५-०६ गते)

७९-८० 08/24/2021 - 13:18 PDF icon ६३ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

६२ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय (२०७८-०३-२९ गते)

७७/७८ 07/19/2021 - 13:36 PDF icon ६२ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय.pdf

Pages