FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठविसकोट नगरपालिकामा फार्मेसी सेवा संचालन सम्बन्धी कार्यविधी २०८० ८०/८१ 04/24/2024 - 11:04 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकामा फार्मेसी सेवा संचालन सम्बन्धी कार्यविधी २०८०.pdf
आठविसकोट नगरपालिका आर्थिक विधेयक पहिलो संशोधन २०८० ८०/८१ 02/15/2024 - 12:28 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० संशोधन (1).pdf
आठविसकोट नगरपालिका व्यापार व्यावसाय (दर्ता सञ्चालन) कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/24/2024 - 10:32 PDF icon आठविसकोट नगरपािलकाको व्यपार व्यावसाय कार्यविधि २०८० (1) Final (1).pdf
स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९ ८०/८१ 01/14/2024 - 11:46 PDF icon स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९.pdf
स्रोतविज्ञ व्यवस्थापन,परिचालन तथा सहायता निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 09/12/2023 - 16:14 PDF icon स्रोत विज्ञ कार्यविधि 2080.pdf
स्वास्थ्य संकट एवम् विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना ७९-८० 07/24/2023 - 12:28 PDF icon Final _Aathbiskot_HE DPRP V1.2_FTB11082022.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/10/2023 - 16:34 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 07/10/2023 - 16:32 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका विनियोजन ऐन २०८०.pdf
यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संसोधन), २०७५ ७९-८० 03/28/2023 - 16:10 PDF icon संशोधन प्रस्ताव २०७८ यान्त्रिक उपकरण.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको कृषि विकाश कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 03/28/2023 - 15:45 PDF icon आठविसकोट नगरपालिका स्थानिय राजपत्र 1.pdf

Pages