FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नतिजा प्रकाशन

Post date Document
ल्याव टेक्निसियन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Monday, July 6, 2020 - 12:57 PDF icon Result Lab final.pdf
ल्याव टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Saturday, July 4, 2020 - 18:45
आधारभूत शिक्षा परीक्षा कक्षा ५ र ८ (२०७६) को वार्षिक परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Tuesday, April 14, 2020 - 17:15
आधारभूत शिक्षा परीक्षा कक्षा ५ र ८ (२०७६) को वार्षिक परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Tuesday, April 14, 2020 - 17:14 PDF icon RESULT FINAL GRADE V.pdf, PDF icon RESULT FINAL GRADE VIII.pdf
आधारभुत तह कक्षा ५ र ८ (२०७६) को सम्पूर्ण विद्यालयहरुको मार्क लेजर Tuesday, April 14, 2020 - 17:10 PDF icon GARDE-V ledger-report FOR ALL SCHOOL.pdf, PDF icon GARDE-VIII ledger-report FOR ALL SCHOOL.pdf
मिति 2076-09-20 गते लिईएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना {शिक्षक} Tuesday, January 7, 2020 - 15:08 PDF icon Teahcers Result 2076-09-22.pdf
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको लागि लिईएको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Sunday, January 5, 2020 - 10:37 PDF icon अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको लागि स्वास्थ्य तथा ईन्जिनियरिङ पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Tuesday, December 31, 2019 - 16:54
एम.एस.आई. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Thursday, November 14, 2019 - 12:10
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने परिक्षार्थीहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Thursday, October 17, 2019 - 17:02

Pages