FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

निवेदन संकलन गरी पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना - सबै वडा कार्यालयहरु ।

निवेदन संकलनको लागी कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८  को अनुसूची २ बमोजिमको फारम भरी पेश गर्नुहोला ।  कार्यविधि लिङ्क:  https://www.mofaga.gov.

आर्थिक वर्ष: