FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Post date Document
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा । Tuesday, September 5, 2023 - 12:02
प्रथम त्रैमासिक माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा । Tuesday, September 5, 2023 - 11:59
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (जनविकास मा.वि./आदर्श मा.वि.) Friday, November 6, 2020 - 10:43
विद्यालय शिक्षक कर्मचारी छनौट तथा पदपुर्तिको लागी विषयविज्ञ सूचीमा सूचीकृत हुन आवेदन दिने सम्बन्धमा । Sunday, November 1, 2020 - 10:10 PDF icon विज्ञसूचीमा आबद्ध हुने सम्बन्धी सूचना .pdf
लेखा परीक्षक नियुक्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना Friday, September 4, 2020 - 11:41
शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम बराबरको बीलभरपाई पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।(सामुदायिक विद्यालयहरु-सबै) Wednesday, July 1, 2020 - 12:36 PDF icon प्रोत्साहन रकम .pdf
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (सामुदायिक अध्ययन केन्द्र- सबै) Thursday, June 18, 2020 - 12:40
नगर शिक्षा समिति बैठकका निर्णयहरु २०७७-०३-०१ Thursday, June 18, 2020 - 10:14 PDF icon Decision of Education.pdf
नगर शिक्षा समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना Sunday, June 14, 2020 - 16:12
अपाङ्ग विद्यार्थीहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (सामुदायिक विद्यालयहरु-सबै) Monday, June 8, 2020 - 14:51

Pages