FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गरिन्छ ?

सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालय वा नगरपालिका कार्यालयमा ।